Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Beth yw ‘normal’? Portread o ferched mewn nofelau Cymraeg cyfoes

Llun, Mawrth 8
7:00pm,
Am ddim

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch 2021, Bethan Gwanas fydd yn arwain sgwrs gyda Haf Llewelyn, Marlyn Samuel a Llio Maddocks am bortread o ferched mewn nofelau cyfoes Cymraeg.

Sesiwn wedi’i drefnu gyda Y Lolfa

GWYLIWCH Y SGWRS RWAN AR EIN SIANEL AM

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.