Gŵyl Ffor Arall

Gorffennaf 2020

Penwythnos llawn dop o sgyrsiau, llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf

Croeso i Gŵyl Arall, penwythnos gelfyddydol sydd yn cael ei chynnal o fewn muriau hanesyddol tref Caernarfon. Boed yn lenyddiaeth, yn gerddoriaeth, yn celf weledol, yn sgyrsiau neu yn deithiau unigryw, Gŵyl Arall yw’r digwyddiad i chi.

Diolch!

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau Gwyl Ffor Arall yn ystod yr wythnosau diwetha. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i’r ŵyl. Mae croeso i chi’n cefnogi ni drwy wneud cyfraniad at yr Ŵyl – bydd hyn o gymorth mawr i ni o ran cynnal Gŵyl Arall 2021.               […]

Ymuna â’r tîm

Gwirfoddoli

Eisiau mynediad am ddim i rai o ddigwyddiadau Gŵyl Arall 2020? Dyma dy gyfle i fod yn rhan o dîm penwythnos Gŵyl Arall.

Pres

Rhowch yn hael

Cyfrannu

Bydd eich cyfraniad yn mynd tuag at artistiaid yr ŵyl eleni ac yn ein galluogi i baratoi ar gyfer Gŵyl Arall 2021.