Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Sgyrsiau, llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf

Croeso i Gŵyl Arall, gŵyl gelfyddydol sydd yn cael ei chynnal o fewn muriau hanesyddol tref Caernarfon a’r ffuniau. Boed yn lenyddiaeth, yn gerddoriaeth, yn celf weledol, yn sgyrsiau neu yn deithiau unigryw, Gŵyl Arall yw’r digwyddiad i chi.

Gŵyl Arall

Be sy mlaen?

Tocynnau a gwybodaeth ar gyfer ein holl ddigwyddiadau.

Ymuna â’r tîm

Gwirfoddoli

Eisiau mynediad am ddim i rai o ddigwyddiadau Gŵyl Arall? Dyma dy gyfle i fod yn rhan o dîm penwythnos Gŵyl Arall.

Pres

Rhowch yn hael

Cyfrannu

Bydd eich cyfraniad yn mynd tuag at artistiaid yr ŵyl eleni ac yn ein galluogi i baratoi ar gyfer yr ŵyl nesaf.