Gorffennaf 10‒12, 2020

Penwythnos llawn dop o sgyrsiau, llenyddiaeth, cerddoriaeth a chelf

Croeso i Gŵyl Arall, penwythnos gelfyddydol sydd yn cael ei chynnal o fewn muriau hanesyddol tref Caernarfon. Boed yn lenyddiaeth, yn gerddoriaeth, yn celf weledol, yn sgyrsiau neu yn deithiau unigryw, Gŵyl Arall yw’r digwyddiad i chi.

Diolch i bawb am eich cefnogaeth eleni a gobeithio eich bod chi wedi joio!

Dyddiad blwyddyn nesaf bydd y 10fed – 12fed o Orffennaf 2020, felly cadwch olwg allan am diweddariadau…

Datganiad COVID–19

Fel cymaint o ddigwyddiadau a gwyliau eraill rydym fel pwyllgor Gŵyl Arall yn monitro’r sefyllfa ac yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth a Iechyd Cyhoeddus Cymru o ganlyniad i’r Coronafeirws. Ein gobaith yw y byddwn yn gallu parhau i gynnal yr Ŵyl yn ystod penwythnos 10–12 o Orffennaf. Ar hyn o bryd rydym yn dal i gynllunio […]

Ymuna â’r tîm

Gwirfoddoli

Eisiau mynediad am ddim i rai o ddigwyddiadau Gŵyl Arall 2020? Dyma dy gyfle i fod yn rhan o dîm penwythnos Gŵyl Arall.