Gŵyl Ddewi Arall

March 2021

Beth yw ‘normal’? Portread o ferched mewn nofelau Cymraeg cyfoes

Monday, March 8
7:00pm,
Free

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Ferch 2021, Bethan Gwanas fydd yn arwain sgwrs gyda Haf Llewelyn, Marlyn Samuel a Llio Maddocks am bortread o ferched mewn nofelau cyfoes Cymraeg.

Sesiwn wedi’i drefnu gyda Y Lolfa

GWYLIWCH Y SGWRS RWAN AR EIN SIANEL AM

This event is free but we welcome donations.

Your events

Take a look at this year’s lineup and add the events you’d like to attend.