Gŵyl Arall

5–9 July 2023

Pres

Cyfrannu

Gan bod llawer o’n hincwm yn dod o werthu tocynnau, mae’r sefyllfa bresennol yn golygu fod Gŵyl Arall (ynghyd â gwyliau annibynnol eraill ar draws Cymru), yn wynebu colledion ariannol.

Bydd eich cyfraniad yn mynd tuag at artistiaid yr ŵyl eleni ac yn ein galluogi i baratoi ar gyfer y Gŵyl Arall nesaf.