Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

Pres

Cyfrannu

Pwy fasai wedi gallu dychmygu’r sefyllfa rydym ynddi ar hyn o bryd, yn enwedig o gofio ein bod yn dal i gynnal digwyddiadau efo cynulleidfaoedd byw yn Ngwŷl Ddewi Arall ddechrau Mawrth?

Gan bod llawer o’n hincwm yn dod o werthu tocynnau, mae’r sefyllfa bresennol yn golygu fod Gŵyl Arall (ynghyd â gwyliau annibynnol eraill ar draws Cymru), yn wynebu colledion ariannol.

Bydd eich cyfraniad yn mynd tuag at artistiaid yr ŵyl eleni ac yn ein galluogi i baratoi ar gyfer Gŵyl Arall 2021.