Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Brwydr Iawndal Llwch y Chwarelwyr gyda’r Arglwydd Dafydd Wigley

Sul, Gorffennaf 26
7:00pm,
Am ddim
Cyfle i glywed Yr Arglwydd Dafydd Wigley yn rhoi crynodeb o’r brwydrau yng Nghymru ac yn San Steffan i gael cydnabyddiaeth i’r Chwarelwyr am beryglon anadlu llwch llechi; i ddatgelu ble roedd y cyfrifoldeb yn gorwedd ac i sicrhau cronfa gwladol a fyddai’n talu allan iawndal i’r chwarelwyr, cyn-chwarelwyr a’u gweddwon.
Traddodwyd y ddarlith am y tro cyntaf yn Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis yn mis Ionawr eleni yn rhan o enwebiad safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.
Llechi Cymru

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.