Gŵyl Ddewi Arall

March 2021

Brwydr Iawndal Llwch y Chwarelwyr gyda’r Arglwydd Dafydd Wigley

Sunday, July 26
7:00pm,
Free
Cyfle i glywed Yr Arglwydd Dafydd Wigley yn rhoi crynodeb o’r brwydrau yng Nghymru ac yn San Steffan i gael cydnabyddiaeth i’r Chwarelwyr am beryglon anadlu llwch llechi; i ddatgelu ble roedd y cyfrifoldeb yn gorwedd ac i sicrhau cronfa gwladol a fyddai’n talu allan iawndal i’r chwarelwyr, cyn-chwarelwyr a’u gweddwon.
Traddodwyd y ddarlith am y tro cyntaf yn Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis yn mis Ionawr eleni yn rhan o enwebiad safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.
Llechi Cymru

This event is free but we welcome donations.

Your events

Take a look at this year’s lineup and add the events you’d like to attend.