Gŵyl Ffor Arall

Gorffennaf 2020

Datganiad COVID–19

Fel cymaint o ddigwyddiadau a gwyliau eraill rydym fel pwyllgor Gŵyl Arall yn monitro’r sefyllfa ac yn dilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth a Iechyd Cyhoeddus Cymru o ganlyniad i’r Coronafeirws.

Ein gobaith yw y byddwn yn gallu parhau i gynnal yr Ŵyl yn ystod penwythnos 10–12 o Orffennaf. Ar hyn o bryd rydym yn dal i gynllunio ar gyfer hynny ac yn gobeithio cynnal digwyddiadau o fewn ein cymuned unwaith y bydd hi’n ddiogel i ni wneud hynny.

Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau neu syniadau ar gyfer yr Ŵyl fe fyddwn yn falch iawn o’u derbyn ar e-bost neu drwy Facebook a Twitter Gŵyl Arall.