Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Llyfr y Flwyddyn Mari Emlyn

Sadwrn, Mawrth 4
2:00pm, , £5

Mari Emlyn yn trafod ei nofel newydd “Llyfr y Flwyddyn” yng nghwmni Ifor ap Glyn. Nofel ydy hon am lên ladrad ac eiddigedd gŵr at ei wraig lwyddiannus. Lle mae’r ffin rhwng cael eich dylanwadu gan greadigrwydd rhywun arall a dwyn y syniad? A sut mae profi bod rhywun wedi dwyn syniad? Dewch i glywed mwy!

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.