Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Ffilm: Farha

Gwener, Medi 1
7:00pm, , £10

FFILM o Chwith, gyda nawdd Undeb Unite, yn cyflwyno FARHA, ffilm am brofiad merch o Balesteina yn dod i oed yn ystod y Nakba, pan erlidwyd Palestiniaid o’u mamwlad yn 1948. Yn dilyn y ffilm byddwn yn cyslltu yn fyw gyda Darin J. Sallamn, awdur a chyfarwyddwr y ffilm, sy’n byw yn Amman yn yr Iorddonen ac sydd o dras Palesteinaidd.

“FARHA is a story about friendship, aspiration, separation, rite of passage, exile, survival and liberation in the face of loss, all seen through the eyes of a young girl.” Darin J. Sallam

Diolch am noddi dangosiad o’r ffilm.

 

 

 

 

 

 

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.