Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Darogan a Pumed Gainc y Mabinogi

Sadwrn, Gorffennaf 8
Dewch i gyfarfod Peredur Glyn a Siân Llywelyn wrth iddyn nhw sgwrsio am eu cyfrolau diweddaraf.
Mae Pumed Gainc y Mabinogi, sydd wedi ei enwebu ar gyfer Llyfr y Flwyddyn, yn gasgliad o straeon byrion cyfoes wedi’u hysbrydoli gan ein chwedloniaeth gynnar. Mae Darogan yn plethu ffantasi ac elfennau o hanes Cymru ac yn mynd â’r darllenydd i faes sy’n cynnig pob math o bosibiliadau newydd cyffrous.

Tocynnau £5 ar gael o’r wefan neu Palas Print yn fuan

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.