Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Sesiwn Ioga Gwyl Ddewi Arall/ Pasg gyda Gwen Lasarus

Ioga efo Gwen i ddechreuwyr, cyfla i ymestyn y cyhyrau, i dawelu’r meddwl, ymlacio ac i anadlu. Cymrwch ofal wrth ymarfer yoga, gwneud yn siwr fod y gofod yn glir, eich bod yn gwisgo ddillad llac, ymarfer yn droednoeth, a pheidio gor ymestyn. Cofiwch mai ymarfer personol ydi yoga ac nid cystadleuaeth.
Sesiwn awr o hyd.

Mwynhewch.

cyswllt: gwen_lasarus@yahoo.co.uk

Ar gael ar ein sianel YouTube

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.