Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Sesiwn Un yn Ormod

Llun, Gorffennaf 13
7:00pm, ,
Am ddim
Un Yn Ormod and the Unexpexted Rise of Quit-Lit:
Catherine Gray, Ffion Dafis, Angharad Griffiths
I ddathlu cyhoeddi cyfrol newydd Lolfa ~ Un Yn Ormod, mi fydd Ffion Dafis yn holi’r golygydd, Angharad Griffiths, yng nghwmni gwestai arbennig iawn: Catherine Gray, awdur The Unexpected Joy of Being Sober. Mae’r llyfr gwych yma wedi gwerthu miloedd a helpu llawer o bobl oedd â pherthynas wael gyda alcohol – yn cynnwys Angharad.  Mae’r genre “Quit-Lit” wedi bod yn tyfu ar raddfa sydyn dros y blynyddoedd diwethaf – yn y sesiwn yma mi fydd Ffion yn holi pam fod gymaint o bobl yn troi at lenyddiaeth i‘w helpu nhw i gicio’r botel.

Cyhoeddi’r y gyfrol gan Y Lolfa.

Cliciwch yma i’w wylio ar ein sianel AM

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.