Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Russian Ffliw/Pandemic 1889-1893 gyda Elin Tomos

Mawrth, Gorffennaf 7
7:00pm,
Am ddim

Cyflwyniad byr gan Elin Tomos ar Bandemig y Russian Flu 1889-1893 a’i effaith ar bentrefi’r chwareli.

20 munud o hyd

7yh

CLICIWCH YMA I’W WYLIO AR EIN SIANEL AM

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.