Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Gweithdy Celf – Lisa Eurgain Taylor

Sadwrn, Gorffennaf 11
10:30am,
Am ddim

Gweithdy Mynyddoedd Haniaethol gyda Lisa Eurgain Taylor

Addas i blant/teuluoedd

Yn y sesiwn yma mae’r artist Lisa Eurgain Taylor yn ein arwain drwy gweithdy ar sut i greu Mynyddoedd Lliwgar Haniaethol.

Ar gyfer y gweithdy hwn bydd angen y deunyddiau canylnol arnoch:

– 2 x ddarn o bapur

– Chwistrell dwr

– Papur Cegin(Kitchen roll)

– Paent Powdr fel – Colourcraft Brusho Powders (ar gael saa.co.uk/fruugo.co.uk/amazon/colourcraftltd.com)

– PVA/glud

– Siswrn

– Ac unrhyw ddeunyddiau eraill sydd gennych chi ar gael: Pensil, pensiliau lliw, sialc, crayons, pasteli, pinnau ffelt, dyfrliwiau a 

papur scrap

Mwynhewch!

—-

Colourful Abstract Mountains 

In this video from our friend Lisa Eurgain Taylor, she leads us through a session on how to create Colourful Abstract Mountains.

For this workshop you’ll need the following materials:

– 2 x pieces of paper

– Water spray

– Kitchen roll

– Powder paint such as – Colourcraft Brusho Powders (available: saa.co.uk/fruugo.co.uk/amazon/colourcraftltd.com)

– PVA/pritt stick

– Scissors

– And any other materials you may have such as: Pencil, colouring pencils, chalk, crayons, pastels, feltpens, watercolours and scrap paper(old magaxines/newspapers)

Enjoy!

Ar gael ar YouTube Gŵyl Arall ac ar wefan/sianel AM Gŵyl Arall

Noddwyd gan Cyngor Gwynedd a mewn partneriaeth hefo CARN

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.