Gŵyl Ddewi Arall

March 2021

Taith Gerdded: Tu Draw i’r Afon

Sunday, September 20
10:00am,
Free

Rhys Mwyn fydd yn arwain taith hanesyddol o amgylch Coed Helen, Coed Alun a Pharc Ceirw Llywelyn ap Gruffudd. Bydd y daith hefyd yn ymweld â’r hen blasdy yng Nghoed Helen.

Bydd rhannau o’r daith yn fwdlyd. Argymhellir eich bod yn gwisgo esgidiau addas.

Bydd y daith yn cychwyn yn Palas Print ac yn gorffen am 12pm

Byddwn yn stopio gwerthu tocynnau i’r digwyddiad yma am 7yh Dydd Sadwrn 19/09 – Felly sicrhewch eich bod yn archebu eich tocyn cyn hynnu i gael ymuno ar y daith.

Yn sgil sefyllfa COFID-19, bydd angen cadw at gofynion cadw pellter a bydd agweddau o’r daith yn wahanol i’r arfer i sicrhau diolgelwch pawb 

NODER – Rydym yn asesu’r sefyllfa yn ddyddiol yn ôl rheolau’r llywodraeth

This event is free but we welcome donations.

Your events

Take a look at this year’s lineup and add the events you’d like to attend.