Gŵyl Ddewi Arall

March 2021

Ffilm terfynnol Be Sydd Ar Dy Feddwl?

Monday, October 19
3:00pm, ,
Free

Ffilm terfynnol o’r brosiect, Be Sydd Ar Dy Feddwl?

Prosiect gan Menai Rowlands ac Eleri Parry yw hwn mewn cydweithrediad â CARN a Gwyl Ffor Arall.

Prosiect oedd yn anelu i gael y cyhoedd i rannu eu meddyliau, atgofion, barn ayyb gyda ni yn hollol anghysbys, gyda ffilm fer fel y cynnyrch gorffennedig. Roedd yr ymateb yn gallu cael ei wneud mewn amrywiaeth o ffyrdd, megis nodyn wedi’i ysgrifennu â llaw, braslun, paragraff wedi”i deipio neu recordiad sain.

Ffilm di-iaith ond gyda cynnwys dwyieithog

Hyd ffilm: 2:34 munud

Ar gael ar ein sianel YouTube

This event is free but we welcome donations.

Your events

Take a look at this year’s lineup and add the events you’d like to attend.