Gŵyl Ddewi Arall

March 2021

Caethwasiaeth Fodern: Problem Guddedig 2020 gan Gareth Evans, Prifysgol Bangor

Monday, July 20
7:00pm,
Free

Bwriad y ddarlith yw cyflwyno’n fanwl agwedd negyddol ar ein cymdeithas, sef mater caethwasiaeth fodern. Nid yw’r arfer o gaethiwo pobl yn un sy’n perthyn i ryw oes dywyll yn y gorffennol. Yn wir, mae’n fyw ac yn iach yn yr 21ain ganrif, ac yn broblem gynyddol bwysfawr yma yng Nghymru.

Cliciwch yma i’w wylio ar ein sianel AM

This event is free but we welcome donations.

Your events

Take a look at this year’s lineup and add the events you’d like to attend.