Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Gwirfoddoli

Criw bach o wirfoddolwyr sy’n trefnu’r ŵyl, ac fe fyddwn yn ddiolchgar iawn o unrhyw gymorth gwirfoddol yn ystod y penwythnos. Os ydych chi’n awyddus i ymuno â’r tîm gwirfoddoli dros bewythnos yr ŵyl fe fyddwn yn cydnabod eich cyfraniad gyda thocynnau mynediad ar gyfer rhai digwyddiadau.

Gallwch wirfyddoli am y penwythnos cyfan, am un diwrnod neu hyd yn oed un neu ddau ddigwyddiad yma ac acw. Cyfrannwch fel sy’n eich siwtio chi. Rhaid i bob gwirfoddolwr fod yn 16 oed neu drosodd.

Pa fath o ddigwyddiadiau sy’n eich diddori fwyaf?

Pa bryd ydych chi ar gael i wirfoddoli?

Byddwn yn cadw eich manylion at bwrpasau trefnu gwirfoddolwyr yn unig. Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth ychwanegol am yr ŵyl, ticiwch y blwch isod.