Gŵyl Arall

4–7 Gorffennaf 2024

Griffith Davies – Arloeswr a Chymwynaswr

Sadwrn, Mawrth 2
10:30am, , £5

Dewch i glywed mwy am hanes bywyd Griffith Davies, fagwyd ar aelwyd cyffredin ym mhlwyf Llandwrog yn y19eg Ganrif, a wnaeth ei farc yn myd actiwariaeth yn Llundain, sy’n cael ei gydnabod fel tad actiwariaeth fodern, ac a gyfrannodd yn sylweddol i fyd addysg ac i hawliau ei gyd-Gymry gydol ei oes.

Haydn Edwards fydd yn cyflwyno’r hanes difyr ar ffurf darlith gyda lluniau.

 

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.