Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Y Gwyliau

Iau, Gorffennaf 6
5:00pm, , £5

Ffion Dafis yn holi’r awdur Sioned Wiliam am ei nofel newydd Y Gwyliau, gyda darlleniadau.

O gwmpas y pwll glas, fe fydd bywyd wedi newid am byth i rai o’r cymeriadau erbyn diwedd y gwyliau. Mae Tudur ac Elinor yn edrych ymlaen at gael teulu a ffrindiau i aros yn eu fila hyfryd. Haul a’u hoff bobol – beth allai fod yn well? Ond mae nifer o gyfrinachau’n llechu o dan yr wyneb gwareiddiedig.

Tocynnau £5 ar gael o’r wefan neu Palas Print yn fuan

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.