Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Sêr y Nos yn Gwenu

Sul, Gorffennaf 9
3:00pm, , £5

Casia Wiliam yn cyflwyno ei nofel newydd i oedolion ifanc, Sêr y Nos yn Gwenu. Stori gariad am Leia a Sam, sydd hefyd yn stori am gymuned, am ddysgu, am fentro ac am faddeuant. Ar ôl cael eu gorfodi i fod ar wahân am sbel, da ni’n gweld eu bywydau’n croesi eto yn y ganolfan gymunedol, lle mae’r stori’n dechrau…. Dewch draw i glywed mwy!

Addas iawn i bobl ifanc 15+, neu unrhyw oedolyn sy’n mwynhau stori dda.

Tocynnau arlein neu o Palas Print yn fuan

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.