Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Refugee Tales Cymru

Iau, Gorffennaf 6
6:30pm,
Am ddim

Stephen Collis, bardd, academydd ac ymgyrchydd o Ganada yn sgwrsio gydag Osman, person gyda profiad uniongyrchol o sustem gaethiwo mewnfudwyr Gwledydd Prydain. Beth yw stori Osman, a sut allwn ni rhoi gwell croeso i pobl sy’n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth?

Cyflwynir gan Catrin Wager, sy’n gefnogwr brwd o waith Refugee Tales a Refugee Tales Cymru, ac sy’n ddarpar ymgeisydd seneddol ar gyfer Etholaeth Arfon.

Am ddim ond croesewir cyfraniadau i Refugee Tales Cymru

Tocynnau arlein neu o Palas Print yn fuan

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.