Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Lawnsiad Arddangosfa Gwobr Gelf 2022-23 Aildanio

Gwener, Mawrth 3
6:00pm,
Am ddim

Noson Agoriadol Aildanio, arddangosfa dathlu 40 DAC (Disability Arts Cymru)

Bydd ‘Aildanio’, yr arddangosfa Gwobr Gelf Celfyddydau Anabledd Cymru (CAC) yn teithio’n genedlaethol ar draws chwe oriel yng Nghymru.

Mae’r arddangosfa, a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys 26 o weithiau celf gan artistiaid anabl wedi’i lleoli yng Nghymru, dewisir o dros 100 o gyflwyniadau i ymatebion creadigol i foment ‘aildanio’. Bydd yr arddangosfa yn teithio ar draws Cymru rhwng Tachwedd 2022 a Medi 2023. Dyma gyfle arbennig i brofi gwaith celf weledol flaengar a phryfoclyd gan rai o artistiaid gorau Cymru.

Mae CAC, sefydliad cenedlaethol celfyddydau anabledd yn dathlu 40 mlynedd o hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl a Byddar yn y celfyddydau.

Bydd capsiynau, BSLI a disgrifiadau sain ar gael.

 

Gallwch weld  ‘Aildanio’ yn y lleoliadau canlynol yn 2023:

  • Galeri, Caernarfon: 3 Mawrth – 8 Ebrill
  • Tŷ Pawb, Wrecsam: 21 Ebrill – 27 Mai
  • Oriel Davies, Drenewydd: 9 Mehefin – 9 Gorffennaf
  • Glyn Vivian, Abertawe: 22 Gorffennaf – 3 Medi

 

Am rhagor o wbodaeth:

ffion.evans@galericaernarfon.com

 

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.