Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

GWRANDO

Sadwrn, Gorffennaf 8
1:30pm, , £5

Dewch i glywed mwy am wasanaeth GWRANDO, wrth iddynt ddathlu 60 mlynedd o gynhyrchu llyfrau llafar Cymraeg, ar gyfer plant ac oedlion sydd â nam golwg ac unrhywun arall sy’n mwynhau gwrando ar lyfrau Cymraeg. Bydd Cyfle i glywed ychydig o hanes y gwasanaeth, ac i wrando ar pytiau o rhai o’r llyfrau diweddaraf yng nghwmni rhai o’r awduron a’r darllenwyr sydd cyfrannu at GWRANDO.

Tocynnau arlein neu o Palas Print yn fuan

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.