Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

Welsh (Plural)

Sul, Gorffennaf 10
2:00pm, , £4

Trafodaeth banel gyda Darren Chetty, Grug Muse a Iestyn Tyne am y gyfrol
Welsh (Plural), casgliad o draethodau gan lenorion am ddyfodol Cymru a’u
lle hwythau ynddo.

Panel discussion with Darren Chetty, Grug Muse and Iestyn Tyne about
Welsh (Plural), the fascinating collection of essays by Welsh writers
about the future of Wales and their place in it. 

Cyfieuthu ar y pryd ar gael | Translation available

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.