Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

Tudur Owen: Alive Huw

Gwener, Gorffennaf 8
8:00pm, , £6

Ymunwch a’r digrifwr Tudur Owen am noson o chwerthin wrth iddo adrodd ei stori am Alive Huw. Ei sioe Saesneg fydd yn mynd i wyl Caeredin eleni. Stori wir-ish am ddyn yr oedd yn ei adnabod unwaith o’r enw Alive Huw. Roedd Huw wedi darganfod sut i achub y blaned… y broblem oedd, doedd o ganddo ddim y mynadd. Ymunwch â Tudur wrth iddo adrodd y digwyddiadau rhyfeddol sy’n mynd â ni o bentref cysglyd Cymreig i stand-off arfog yng Nghanol Llundain. Sioe am obaith, goroesiad a diogi pur

//

Join Tudur Owen for a night of laughter in his latest English langauge show as he tells a true-ish tale of a man he once knew called Alive Huw. Huw had figured out how to save the planet… the problem was, he just couldn’t be arsed. Join Tudur as he recounts the astonishing events that take us from a sleepy Welsh village to an armed stand-off in Central London. A show about hope, survival and sheer laziness.

 

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.