Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

Rhoi To ar y Byd

Sadwrn, Gorffennaf 9
4:00pm, , £3

Flwyddyn ar ôl i UNESCO roi statws etifeddiaeth y byd i chwareli Gwynedd, dyma dair ffilm fer wahanol iawn sy’n rhoi golwg ar yr etifeddiaeth honno, ffilm newydd o’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis, ffilm am Flaenau Ffestiniog o 2019; ffilm am chwarel Dorothea o 1933 a ffilm am y ceffylau oedd yn cario llechi I Dalysarn (1962).

Bydd Ifor ap Glyn, Pauline Williams, ac Elen Roberts o’r Amgueddfa, yn cyflwyno’r ffilmiau ac yn trafod effaith barhaol chwareli Gwynedd ar yr ardal.

To mark the awarding of UNESCO World Heritage status to the quarrying areas of Gwynedd, a screening of four short films that celebrate different aspects of quarry culture. Introduced and discussed by Ifor ap Glyn (documentary maker) Pauline Williams (Off the Grid) and Elen Roberts (National Slate Museum)

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.