Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

Real Gwynedd a Rhys Mwyn

Sadwrn, Gorffennaf 9
5:00pm, , £5

Dewch i sgwrsio a thrafod seico ddaearyddiaeth Caernarfon i gyd fynd a chyfrol diweddaraf Rhys Real Gwynedd. Sgwrs hanner awr yng ngerddi’r Emporiwm ac yna taith hamddenol tua 3 chwarter awr o amgylch y dref i ddarganfod seico ddaearyddiaeth Caernarfon.

Discussion and walking tour on Caernarfon’s psychogeography.

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.