Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

Lansiad Dathlu! nofel newydd Rhian Cadwaladr

Sadwrn, Gorffennaf 9
2:00pm,
Am ddim

Lansiad Dathlu!

Dewch i ddathlu lansio Dathlu! nofel newydd Rhian Cadwaladr efo cacen a phroseco yng nghwmni Rhian Cadwaladr a Bethan Gwanas

yn Lle Arall, Caernarfon
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 9fed rhwng 2-3 y pnawn
Copïau ar werth gan Palas Print
Croeso i bawb
Mynediad am ddim ond rhaid archebu lle drwy wefan gwylarall.com
Dathlu! yw pedwaredd nofel Rhian Cadwaladr, yn dilyn pedair ffrind bore oes wrth iddyn nhw baratoi i ddathlu eu penblwyddi yn 60 oed. A all y merched oresgyn pob rhwystr er mwyn mynd ar drip bythgofiadwy i Efrog Newydd? Lansiad yng nghwmni’r awdur a Bethan Gwanas.
A hithau newydd ddathlu ei phen blwydd yn 60, mae Rhian wedi cyhoeddi tair nofel:Fi Sy’n Cael y Ci,Môr a MynyddaPlethu. Cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf i blant,Nain Nain Nain, yn 2019 ac ers hynny mae wedi bod yn cydweithio â’i merch ar gyfres o lyfrauYnyr yr Ysbrydi blant bach. Cyhoeddodd gyfrol o rysetiau ac atgofion,Casa Cadwaladr, yn 2021. Pan nad yw’n ysgrifennu, mi ddewch o hyd iddi yn y gegin neu’n crwydro’r bryniau efo’i chamera.
Rhian Cadwaladr launches her latestbook, ‘Dathlu!’
Cefnogir gan Gwasg Carreg Gwalch aChyngor Llyfrau Cymru
AM DDIM | FREE

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.