Gŵyl Arall

8–10 Gorffennaf 2022

A470

Sul, Gorffennaf 10
3:30pm, , £5

Taith farddonol yn Gymraeg a Saesneg ar hyd y ffordd fwyaf adnabyddus yng Nghymru. Dewch i glywed rhai o’r 51 i gerddi gwreiddiol sydd wedi’u cyfieithu o’r Gymraeg neu i’r Gymraeg yng nghwmni Sian Northey, Ness Owen, Siôn Aled, Sara Louise Wheeler a Lowri Williams.

A poetic journey in Welsh and English along the most famous road in Wales with editors Sian Northey and Ness Owen, and contibutors Siôn Aled, Sara Louise Wheeler and Lowri Williams

Tocynnau ddim ar werth arlein ar hyn o bryd. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.