Gŵyl Ddewi Arall

Mawrth 2021

Sesiwn celf ABC gyda Menai Rowlands

Sadwrn, 20fed Mawrth
10:30yb

Sesiwn celf ABC i blant a teuluoedd gan Menai Rowlands

Cyfle i ddysgu sgiliau newydd gydag un o artistiaid profiadol CARN.
Addas i deuluoedd â phlant 4–10 oed.

Sesiwn yn cael ei recordio o flaen llaw

Sesiwn dwyieithog
Y fidio ar gael ar gael yma ac ar ein sianel AM

Wedi’i drefnu ar y cyd â CARN

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.