Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Rhwng dau Olau – Ifor ap Glyn

Mercher, Mawrth 31
7yh

Ifor ap Glyn yn cyflwyno a darllen cerddi o’i gyfrol newydd Rhwng dau Olau (yn y siopau fis Mawrth)

Seiswn wedi’i recordio o flaen llaw – ar gael ar Facebook ac ein sianel AM

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.