Gorffennaf 10‒12, 2020

Taith Gerdded: Tu Draw i’r Afon

Sul, Mawrth 1
10:00am, , , £5

Rhys Mwyn fydd yn arwain taith hanesyddol o amgylch Coed Helen, Coed Alun a Pharc Ceirw Llywelyn ap Gruffudd. Bydd y daith hefyd yn ymweld â’r hen blasdy yng Nghoed Helen.

Bydd rhannau o’r daith yn fwdlyd. Argymhellir eich bod yn gwisgo esgidiau addas.

Bydd y daith yn cychwyn yn Palas Print ac yn gorffen am 12pm

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.