Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Taith Gerdded: Tu Draw i’r Afon

Sul, Medi 20
10:00am,
Am ddim

Rhys Mwyn fydd yn arwain taith hanesyddol o amgylch Coed Helen, Coed Alun a Pharc Ceirw Llywelyn ap Gruffudd. Bydd y daith hefyd yn ymweld â’r hen blasdy yng Nghoed Helen.

Bydd rhannau o’r daith yn fwdlyd. Argymhellir eich bod yn gwisgo esgidiau addas.

Bydd y daith yn cychwyn yn Palas Print ac yn gorffen am 12pm

Byddwn yn stopio gwerthu tocynnau i’r digwyddiad yma am 7yh Dydd Sadwrn 19/09 – Felly sicrhewch eich bod yn archebu eich tocyn cyn hynnu i gael ymuno ar y daith.

Yn sgil sefyllfa COFID-19, bydd angen cadw at gofynion cadw pellter a bydd agweddau o’r daith yn wahanol i’r arfer i sicrhau diolgelwch pawb 

NODER – Rydym yn asesu’r sefyllfa yn ddyddiol yn ôl rheolau’r llywodraeth

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.