Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Sesiwn golygu hefo Eleri Parry

Sul, Gorffennaf 19
3:00pm,
Am ddim
Bydd Eleri Parry yn rhoi tiwtorial rhagarweiniol ar sut i olygu fideos gan ddefnyddio app adobe, Premiere Pro. Ymunwch ag Eleri mewn sesiwn golygu safonol lle mae’n egluro pa offer defnyddiol y gallech eu defnyddio i greu darn delwedd symudol ac awgrymiadau ar arbrofi gyda lliwiau ac effeithiau, gan adeiladu eich sgiliau golygu a chreadigol.

 

Ar gael ar YouTube Gŵyl Arall neu ar wefan/sianel AM

Noddwyd gan Cyngor Gwynedd a mewn partneriaeth hefo CARN

 

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.