Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Cyfres Rhyfeddodau Cymru – 3 Portreadu Syr Thomas Duncombe Love Jones-Parry – Gwyn Jones, Plas Glyn y Weddw

Mercher, Gorffennaf 29
7:00pm, ,
Am ddim
Gwyn Jones yn siarad am lun o 1882 yn portreadu Syr Thomas Duncombe Love Jones-Parry, sef mab y Farwnes Elizabeth Jones-Parry o Stad Madryn, adeiladodd Plas Glyn-y-Weddw yng nghannol y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Roedd Thomas Duncombe Love Jones-Parry yn gymeriad lliwgar ac yn un o sefydlwyr y Wladfa yn Patagonia. Mae y llun ar fenthyg tymor hir gan yr Archifdy yng Nghaernarfon ac yn cael ei arddangos yn Ystafell Madryn o fewn adain amgueddfaol y Plas yn Llanbedrog.
Fidio Cymraeg a Saesneg ar gael
Ar gael ar YouTube a gwefan/sianel AM

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.