Gŵyl Arall

5–9 Gorffennaf 2023

Caethwasiaeth Fodern: Problem Guddedig 2020 gan Gareth Evans, Prifysgol Bangor

Llun, Gorffennaf 20
7:00pm,
Am ddim

Bwriad y ddarlith yw cyflwyno’n fanwl agwedd negyddol ar ein cymdeithas, sef mater caethwasiaeth fodern. Nid yw’r arfer o gaethiwo pobl yn un sy’n perthyn i ryw oes dywyll yn y gorffennol. Yn wir, mae’n fyw ac yn iach yn yr 21ain ganrif, ac yn broblem gynyddol bwysfawr yma yng Nghymru.

Cliciwch yma i’w wylio ar ein sianel AM

Mae’r digwyddiad hwn am ddim ond gwerthfawrogwn gyfraniad.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.