Gorffennaf 12‒14, 2019

Alys Conran yng nghwmni awduron Writers at Work

Sul, Gorffennaf 14
1:30pm, , £4

Alys Conran yn cyflwyno rhai â fu’n rhan o gynllun Writers at Work, (Cyngor Celfyddydau Cymru / Gŵyl y Gelli) eleni. Dewch i ddysgu mwy am yr awduron talentog yma a gwrando arnynt yn darllen peth o’u gwaith.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.