Gorffennaf 12‒14, 2019

Taith i’r Gaer Rufeinig (Dydd Sadwrn)

Sadwrn, Gorffennaf 13
10:00am, , £5

Rhys Mwyn, yr archeolegydd a’r hanesydd lleol, fydd yn arwain taith gerdded o’r Maes i Gaer Segontiwm, yn cynnwys cyfle i weld y baddondai Rhufeinig ac i glywed am ddatblygiad y dref ar ôl ymadawiad y Rhufeiniaid. Llefydd cyfyngedig ar gael, rhaid archebu o flaen llaw.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.