Gorffennaf 12‒14, 2019

Steve Eaves a’r Band

Sul, Gorffennaf 14
7:30pm, , £10

Mae Gŵyl Arall yn falch iawn bod Steve Eaves wedi derbyn y gwahoddiad i gloi yr ŵyl am y tro cyntaf ers 2015, pan werthodd pob tocyn yn Clwb Canol Dre. Bydd yn perfformio clasuron a chaneuon newydd gyda’i fand a bydd y gantores leol Eve Goodman yn agor y noson gyda set o’i chaneuon cyfareddol.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.