Gorffennaf 12‒14, 2019

Sir Benfro mewn Lluniau

Sul, Gorffennaf 14
3:00pm, , £5

Dewch ar wibdaith o Gaernarfon i Sir Benfro yng nghwmni’r ffotograffydd Emyr Young wrth iddo ddangos rhai o’i luniau gorau o’i sir enedigol a dweud eu hanes yng nghwmni Beca Brown, golygydd ei gyfrol Tir Hela’r Cof.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.