Gorffennaf 12‒14, 2019

Seiat Sul Bragdy’r Beirdd

Sul, Gorffennaf 14
5:30pm, , am ddim

Ymunwch â’r beirdd – pob un yn byw yn nhref y Cofis – am sesiwn hamddenol o ddarlleniadau, gyda Chaernarfon ei hun yn thema yn sawl un o’r cerddi. Y cyfranwyr fydd Ifor ap Glyn, Manon Awst, Iestyn Tyne, Caryl Bryn, Rhys Iorwerth, Marged Tudur, Osian Owen, Geraint Løvgreen ac Iwan Rhys.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.