Gorffennaf 12‒14, 2019

Nofio Gwyllt ac Afonydd Eryri

Sul, Gorffennaf 14
12:00pm, , £4

Dwy sydd wrth eu boddau yn nofio gwyllt ydy Ceri Norton a Catrin Menai. Mae Ceri wedi gosod her iddi hi ei hun i nofio 52 o lynnoedd ac afonydd Eryri yn ystod misoedd oera’r flwyddyn, ac mae dylanwad nofio gwyllt ar fywyd Catrin yn amlwg yn ei gwaith fel artist. Dewch i glywed mwy am pam bod y ddwy wrth eu boddau yn y dŵr, a’r effaith mae’n ei gael ar y corff ac ar iechyd meddwl.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.