Gorffennaf 12‒14, 2019

Humphrey Llwyd

Sadwrn, Gorffennaf 13
4:30pm, , £5

Pwy oedd Humphrey Llwyd, yr athrylith Cymreig a osododd Cymru ar fap y byd ’nôl yn yr 16eg ganrif? Dewch i glywed mwy gan yr Athro Huw Pryce, o Brifysgol Bangor, am hanes y cymeriad unigryw hwn o Ddinbych a luniodd y map cyntaf o Gymru.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.