Gorffennaf 12‒14, 2019

Lansiad Ffilm Morgan Griffith

Sadwrn, Gorffennaf 13
12:30pm, , am ddim

Lansiad comisiwn fideo newydd gan yr artist Morgan Griffith i gyd-fynd gydag agoriad safle newydd Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri. Mae’r gwaith yn archwilio’r rhamant o deithio ar drenau, twristiaeth a nostalgia.

Ffilm gan artist Morgan Griffith (Sonomano) mewn cydweithriad â’r artist byd-enwog, Bedwyr Williams, sydd wedi’i gomisiynu gan STAMP a Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

 

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.