Gorffennaf 12‒14, 2019

Ffilm: Hope Eternal (2008)

Sadwrn, Gorffennaf 13
7:00pm, , £5

Mae’r ffilm Hope Eternal yn adrodd hanes nyrs 40 oed o Madagascar o’r enw Hope, a’i merch Bantu, sy’n 13 oed ac yn caru rygbi. Mae’r ddau yn helpu plant stryd sydd wedi cael eu masnachu a’u cam-drin, i adennill eu hunan-barch. Ar ôl disgyn mewn cariad efo doctor o Gymru (Richard Harrington), mae Hope a Bantu yn teithio siwrnai 10,000 o filltiroedd i Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.