Gorffennaf 12‒14, 2019

Cymru Camerŵn

Sul, Gorffennaf 14
4:30pm, , £4

Y bardd a’r dramodydd o Gamerŵn, Eric Ngalle, yn sgwrsio hefo Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn. Cyfle i glywed cerddi o Gamerŵn ac am Gamerŵn gan y ddau, a bydd Eric yn darllen o’i hunangofiant rhyfeddol sydd yn y wasg ar hyn o bryd.

Mewn cydweithrediad â PEN Cymru

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.