Gorffennaf 12‒14, 2019

Cylchgronau Merched Cymru

Sadwrn, Gorffennaf 13
3:00pm, , £4

 2019 yn parhau i atseinio ag effaith ymgyrchoedd fel Me Too, braf yw gweld nid un, nid dau, ond tri cylchgrawn newydd i ferched Cymru yn cael ei lansio eleni. Manon Awst fydd yn sgwrsio gyda Lowri Ifor (Codi Pais), Efa a Meinir Edwards (Cara), a Llinos Dafydd (Lysh) am eu cylchgronau newydd sy’n cymysgu celf, barddoniaeth, iechyd, teithio, bwyd, ffasiwn a chlecs.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.