Gorffennaf 12‒14, 2019

Cofio’r Cau: Chwarel Dinorwig

Sul, Gorffennaf 14
10:30am, , £5

Ar Awst 22 1969, wedi 200 mlynedd o lafur caled, daeth distawrwydd i Chwarel Dinorwig. Hanner canrif ers cau’r chwarel, dewch i ddysgu mwy am amgylchiadau’r cau, beth ddigwyddodd wedyn, a sut mae Amgueddfa Lechi Cymru yn coffau’r digwyddiad. Cadi Iolen, curadur yr Amgueddfa, fydd yn ein harwain drwy’r hanes yn cynnwys clipiau o’r archif sain.

Tocynnau ddim ar werth arlein bellach. Holwch yn y swyddfa docynnau neu wrth y drws.

Eich digwyddiadau

Porwch drwy arlwy’r ŵyl ac ychwanegwch ddigwyddiadau yr hoffech chi fynychu.